شركت جستجوگر google برنامه ترجمه جدیدی با عنوان "word lens" خریداری كرده كه این امکان را به کاربر می دهد تا در زمان کمتری متن مورد نظر را ترجمه کند. روش استفاده از این برنامه اینگونه است كه كاربر باید دوربین تلفن هوشمند خود را در برابر متنی بگیرد كه می خواهد ترجمه شود تا در چند دقیقه ترجمه متن موردنظر آماده شود.

بنابراین گزارش كاربران عینك های هوشمند گوگل از طریق حركت چشم می توانند به ترجمه این متون دست یابند.

گفتنی است این برنامه به کاربر این امكان را می دهد که متون زبان انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و پرتغالی خود را ترجمه کند.