ایتنا – مرکز تحقیقاتی Juniper به تازگی بررسی گسترده‌ای را روی بازار سایبری جهان انجام داد و نتایج حاصل از آن را در قالب گزارشی با عنوان زیر منتشر کرد: "بازار ابزارهای مخصوص جرایم سایبری و سرقت‌های اطلاعاتی: بازار هکرها". در این گزارش گفته شد که بازار سیاه جهانی در حوزه سایبری با مشکلات فراوانی مواجه است و اگرچه ابزارهای زیادی برای مقابله با این جرایم عرضه می‌شود، تهدیدهای سایبری به صورت گسترده‌تر کاربران جهانی را تهدید می‌کنند. مهم‌ترین نتایج حاصل از بررسی‌های جدید مرکز Juniper در زمینه بازار امنیت سایبری جهان در اینجا آورده شده است.