اگر می خواهید ببینید که گوگل سایت شما را ایندکس کرده است

و آگر می خواهید از زمان دقیق آخرین ایندکس گوگل از هر کدام از صفحات سایت خود آگاه شوید  از لینک زیر استفاده نمایید


http://googlebot-last-access.google-analysts.com/index.php

دفعات بازدید : 4,692