تعرفه واگذاری خطوط اختصاصی ویژه ارسال پیام کوتاه:

 • خطوط 2000
 • میزان خرید (ریال) تعرفه فارسی (ریال) تعرفه لاتین (ریال)
  1 تا 4/000/000 160 310
  4/000/001 تا 15/000/000 150 300
  15/000/001 تا 30/000/000 145 290
  تا 30/000/001 50/000/000 140 285
  50/000/001 به بالا 135 280
 • خطوط 3000
 • میزان خرید (ریال) تعرفه فارسی (ریال) تعرفه لاتین (ریال)
  1 تا 4/000/000 150 300
  4/000/001 تا 15/000/000 140 290
  15/000/001 تا 30/000/000 130 280
  تا 30/000/001 50/000/000 135 275
  50/000/001 به بالا 120 270
 • خطوط 5000
 • میزان خرید (ریال) تعرفه فارسی (ریال) تعرفه لاتین (ریال)
  1 تا 4/000/000 130 290
  4/000/001 تا 15/000/000 120 270
  15/000/001 تا 30/000/000 110 270
  تا 30/000/001 50/000/000 105 255
  50/000/001 به بالا 100 250

دفعات بازدید : 2,864